Nomeco sælger lægemidler, der er aktive ifølge www.medicinpriser.dk. Vi kan desuden tilbyde en bred portefølje af ikke-farmaceutiske produkter (ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler og frihandelsvarer) samt veterinære produkter og ikke-registrerede lægemidler (IRS). 

Vores lovhjemmel er en §39-tilladelse i henhold til Lov om Lægemidler (også kaldet GDP-tilladelse), der giver ret til engrosforhandling af lægemidler. Se tilladelsen her.

I den forbindelse er vi under regelmæssig inspektion af myndighederne, og vi forpligter os dermed til at lagerføre og distribuere produkter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende relevante lovgivning – herunder God Distributions Praksis (GDP), som reglerne er implementeret i dansk lovgivning.

Endvidere er vores medarbejdere, der kommer på apoteket, omfattet af tavshedspligt i forhold til General Data Protection Regulation (GDPR).

Priser, betalingsbetingelser og rabatter

Apotekets indkøbspriser (AIP) på apoteksforbeholdte lægemidler fremgår af www.medicinpriser.dk, mens du på vores Serviceløsninger kan se AIP på andre varer.

Betalingsbetingelserne spænder fra kontantbetaling til en kredit, der er på løbende måned plus 45 dage (eller løbende uge plus 57 dage) fra tidspunktet for levering. Betalingsbetingelserne aftales mellem apoteket og Nomeco, og vi kan i den forbindelse kræve kreditvurdering af apoteket.

Vi har også den mulighed at give omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler. Se det aktuelle rabatskilt her. Der er ingen begrænsning i samhandlens størrelse.

Afgivelse af ordrer

Nomeco stiller en lang række elektroniske selvbetjeningsløsninger til rådighed for apoteket. Apoteket skal i det omfang, det er muligt, bruge disse løsninger – bl.a. til vareinformation og varebestilling.

Ordrer til Nomeco kan afgives elektronisk eller pr. telefon/fax til Nomecos kundeservice.

Almindelige leverancer

Vi leverer dine apoteksforbeholdte lægemidler én gang i døgnet mandag til fredag – evt. med mulighed for tilkøb af lørdagsleverance. I Danmark leverer man apoteksforbeholdte lægemidler fragtfrit, men har du som apotek ikke faste, daglige leverancer fra os, kan der blive pålagt et ekspeditionsgebyr på 750,00 DKK.

Som apotek skal du sikre, at vores chauffører har adgang til varemodtagelsen, så vi kan levere i dine varer under optimale omstændigheder. Vi tilstræber at placere varerne på følgende måde:


• Alle varer leveres i samme rum/område
• Højst 5 kasser i højden
• Leverancen sorteres efter navn på kassen

Hasteleverancer

Står du og har akut brug for levering af apoteksforbeholdte lægemidler, kan vi sende en hasteleverance (bemærk, dette gælder kun i Danmark – herunder brofaste øer). Hasteleverancer kan i ekstraordinære tilfælde blive pålagt et ekspeditionsgebyr på 750,00 DKK pr. leverance.

Returnering og kreditering

For returnering og kreditering af apoteksforbeholdte lægemidler gælder følgende:

  • Lægemidler, der ikke er aktive i taksten eller udløbet, krediteres kun, såfremt leverandøren kompenserer Nomeco for det fulde beløb. Som udgangspunkt kan varer kun returneres til den grossist, hvor varen er købt.
  • Returnering af salgbare apoteksforbeholdte lægemidler kan kun ske efter aftale med Nomeco i henhold til gældende rabatskilt. Salgbare lægemidler skal have mere end 6 måneder til udløb.
  • Generelt tages kølevarer kun retur efter forudgående accept fra både leverandøren og Nomeco og kun, hvis apoteket kan dokumentere, at det har været i ubrudt kølekæde.
  • Både apoteket og Nomeco skal overholde de gældende regler om CAP 30 (begrænsninger i antal pakninger ved returnering), som er beskrevet i Reklamebekendtgørelsen §32 og fastsat af leverandøren.
  • Apoteket skal udfylde én returseddel pr. kasse med returnerede lægemidler og skrive under på, at opbevaring og håndtering af produkterne på apoteket er foregået i henhold til gældende opbevaringsbetingelser for det enkelte produkt.

Der er ikke returret på ikke-farmaceutiske produkter, varer specielt skaffet hjem til det enkelte apotek (fordi det ikke er i Nomecos sortiment), Ikke Registrerede Specialiteter (IRS) og liberaliserede veterinærlægemidler.

Reklamation

Producenterne er fuldt ansvarlige for produkternes kvalitet, og derfor er kvalitetsrelaterede produktreklamationer altid producentens eller importørens ansvar. Ønsker du at returnere en vare, skal du udfylde en formular, som du finder på Serviceløsningerne. 

Er der derimod fejl i en leverance fra os, skal du kontakte vores kundeservice.  

Bemærk, at der ikke er returret på ikke-farmaceutiske produkter, varer specielt skaffet hjem til det enkelte apotek (fordi det ikke er i Nomecos sortiment), ikke-registrerede specialiteter (IRS) og liberaliserede veterinærlægemidler.

Priskreditering

Ved prisnedsættelse på lagerførte apoteksforbeholdte lægemidler priskompenserer vi dit apotek, såfremt leverandøren kompenserer os for det fulde beløb. Nomeco priskompenserer efter den lagerfil, som modtages fra apotekets IT-system i forbindelse med ændring af priser. Apoteket modtager priskompensationen, når vi har modtaget betaling fra leverandøren.

Apoteket skal efterleve reglerne om CAP (begrænsninger i antal pakninger ved priskreditering), som er beskrevet i Reklamebekendtgørelsen §32 og/eller fastsat af leverandøren.