Nomeco SygehusService er specialister i at håndtere og integrere en sikker forsyningskæde til de nordiske hospitaler. Vi tilbyder industrien distribution ud over Danmarks grænser og er vant til at udvikle fleksible løsninger, der er tilpasset det enkelte produkt og samtidig er i fuld overensstemmelse med GDP.

 

SAD-distribution

Som sygehusapotek drager du fordel af Nomecos distributionsnetværk. Vi tilbyder at distribuere sygehusapotekets egenproducerede produkter (SAD-produkter) til privatapoteker og andre sygehusapoteker under fuld GDP.

Distributionsløsningen understøttes i vores online kundecenter, som sikrer en effektiv og sikker håndtering af forsendelserne.

Rikke Skov Thomas
Key Account Manager & Team Manager, HospitalService
+45 2184 9500
rst@nomeco.dk

Rikke Skov Thomas